Welcome to A4 News

 Chào mừng các bn đến với a4 news.

Trên web này mn sẽ cùng nhau chia sẻ những chuyện ở lớp, cùng "chia sẻ" bài tập, chuyện yêu đương, thù hận nhé. Trên này sẽ được đăng những phương pháp học tập, Horoscope, thời khóa biểu, lịch nghỉ nhé.

A4 thứ II - Ko ai thứ I

Web dành cho tất cả các bn học a4 11-15 NSL. Các thông tin sẽ được tất cả các thành viên đóng góp.